Author: admin

לחימה משולבת לילדים

בשנים האחרונות, חוקרים רבים בתחום התפתחות הילד, פסיכולוגיים קוגנטיבים ומרפאים בעיסוק רואים בקראטה כלי שעוזר לילד לשלוט בעצמו ולהתמודד עם קשיים מגוונים. איציק בוחר להדגיש לילדים דרך אומנויות הלחימה את הכבוד לסמכות ואת ערכו של הכבוד ההדדי.
השיפור בקורדינציה והשיפור בדימוי העצמי מאפשר לילדים ללמוד כיצד להאריך את טווח הקשב והריכוז שלהם.
במהלך השנים נראה ששיטה זו הוכיחה את עצמה ע"י כך שהילדים החלו להפנים גבולות, סדר, משמעת, עבודת צוות, התמודדויות מנטליות במכון והשליכו את הנלמד גם מחוץ למזרון – לחיים היומיומיים.

במשך השנים פיתח איציק פרנקו שיטת ג'ימבוקיק – שילוב יסוד אומנויות הלחימה (לחימה משולבת) עם משחקים ומיועדת לגילאי 4-6.
איציק פרנקו רואה בעבודה עם הילדים בגיל הרך אתגר – כל ילד לוקח מהשיטה דבר מה ומיישם אותו בחיי היום – יום האישיים.

תרומת הפעילות הגופנית לילדים בעלי הפרעת קשב:
למידה ואימון להתמדה בפעילות
•הענקת תחושת הישג
•חיזוק ההערכה העצמית והדימוי העצמי
•הכרה חברתית ביכולות הילד מצד קבוצת השווים
•הזדמנות ליצירת קשרים חברתיים
•מוצא לפריקת אנרגיה עודפת באופן מקובל
•חיזוק התנהגות חיובית

מה זה לחימה משולבת?

לחימה משולבת הינה שיטת לחימה המשלבת קראטה מגע מלא, אגרוף תאילנדי וטכניקות בהגנה עצמית.

השיטה נוסדה בשנת 1985 על ידי אלי אלימלך, במטרה ליצור שיטה חזקה ויעילה על ידי שילוב היתרונות וחיפוי החסרונות של כל שיטה בנפרד. במהלך השנים הפכה לשיטה המובילה בארץ בתחום אומנויות הלחימה במגע מלא.

חניכי לחימה משולבת מתחנכים למצוינות דבקות במטרה ורוכשים כלים שיוכלו לקחת לחיים עצמם על מנת להתמודד עם כישלונות, ניצחונות.
במהלך האימונים החניכים עובדים על כושר גופני, גמישות, קואורדינציה, בד בבד עם חישול נפשי רכישת שליטה עצמית ובטחון עצמי גבוה .
חניכי השיטה בולטים באיכותם ובהישגיהם בכל תחרות בה הם משתתפים: קראטה מגע מלא, אגרוף תאילנדי, קיק בוקס או אגרוף.
במהלך השנים הביאה לחימה משולבת למספר רב של אלופי עולם ואלופי ישראל.
לוחמים רבים מהשיטה משרתים ביחידות הנבחרות בצה"ל.
לחימה משולבת מתאימה לכל אחד, החל במתן אפשרות לחניכים להתאמן כדי להשתפר ולהתחזק לשם הגנה עצמית בלבד ועד אפשרות להתחרות ברמה מקצועית בחו"ל.