רצון ונחישות

רצון ונחישות .

52811f76-378e-48be-8a75-f1a80b9b2dca

לא הרבה יודעים אבל רצון ונחישות הן שתי תכונות שכשהן יחד כמעט ובלתי ניתן לעצור את מי שמחזיק

בהן יחד.

הרצון הוא מוטיבציה שנובעת מתוך חשק/ שאיפה/משאלת לב/תשוקה.

הנחישות היא הכוונה להשיג את הרצוי והחלטיות הנדרשת לצורך השגתו.

הרצון כשלעצמו לא מספיק כדי להשיג את המטרות שלנו וההחלטיות ללא הרצון לא יכולה להתקיים.

על שני היסודות הללו, חשוב לעבוד בנפרד ובמקביל, בחיים בכלל ובלחימה המשולבת בפרט.

הרצון מייצר אצלנו את האנרגיה שבגללה אנו פועלים ומשתפרים.

לדוגמא:

"אני רוצה להיות טוב"/

"אני רוצה להצליח"/

"אני רוצה לנצח" וכד'

אבל בד בבד עם הרצון קיימים גל מכשולים בדרך או רצונות אחרים:

לדוגמא:

"אני עייף"/

"יש דברים אחרים שמעניינים אותי"

"זה קשה" וכד'

ואז מתחוללת תחרות בין הרצונות השונים והמנוגדים שעל מנת להכריע בניהן – וכאן נכנסת לתמונה הנחישות – ההחלטיות שבזכותה מתקבלת הכרעה בין הרצונות השונים, מחוייבות לדרך או למטרה שבחרתי לעצמי והמיקוד בהשגת המטרה בלי לסטות מהדרך בגלל רצונות חדשים.

הנחישות היא השומר הפנימי על הרצון של הלוחם להתמיד ולהשיג את המטרות שהציב לעצמו, הנחישות מאפשרת ללוחם לעלות שוב לזירה להילחם גם אם הפסיד בקרב הקודם ולהתחיל מחדש.

הנחישות היא זו שמאפשרת ללוחם אחרי ניצחון לחזור לאימון ולהציב לעצמו מטרות חדשות במטרה להתקדם ולהשתפר.

לסיכום – היסודות רצון ונחישות בלחימה המשולבת מאוחדים כדי שהרצון להצליח ולהיות אומן לחימה, והנחישות באימונים עצמם יסייעו יחד להגיע להגיע למטרה זאת.

609432ac-b575-4435-aa50-f77cc91cab0f
רצון ונחישות was last modified: מרץ 7th, 2016 by franko