טבלת פעילות

 

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
15:30-16:45

לחימה משולבת

כיתות ד'-ו'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 08:00-09:00

אימון כושר

גברים

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 08:00-09:00אימון כושר

גברים

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

 

 

15:30-16:45

לחימה משולבת

כיתות ד'-ו'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 16:30-17:15

ג'ימבו קיק

טרום אומנויות לחימה
גילאי 4-6

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

 

17:15-18:00

 

 

09:15 -10:15

קיק בוקס– שקים כושר

לנשים ונערות מגיל 15

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

16:45-17:30 ג'ימבו קיקטרום אומנויות לחימה
גילאי 4-6מיקום: רח' שטרית 10,אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף
16:30-17:15ג'ימבו קיקטרום אומנויות לחימה
גילאי 4-6

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

 

17:15-18:00

ג'ימבוקיק

מתקדמים וכיתות א'

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

16:45-17:30ג'ימבו קיקטרום אומנויות לחימה
גילאי 4-6

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:15-18:15ג'ימבו קיקמתקדמים וכיתות א'

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

13:00-14:30אגרוף תאילנדימיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:30-18:15 ג'ימבו קיקמתקדמים וכיתות א'מיקום: רח' שטרית 10,אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף 17:30-18:45לחימה משולבתכיתות: א-ג

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

17:30-18:15ג'ימבו קיקמתקדמים וכיתות א'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:30-18:45לחימה משולבתכיתות: א-ג

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

 

18:15-19:30

לחימה משולבת

כיתות: ד-ו

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

14:30-15:30ג'יוג'יטסו ברזילאימיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:45-19:00לחימה משולבתכיתות ב-ג

מגיעים בשעה 17:45 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

18:15-19:30לחימה משולבתנוערמיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

 

 

19:00אגרוף תאילנדינוער ובוגרים

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

 

17:45-19:00לחימה משולבתכיתות ב-ג

מגיעים בשעה 17:45 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

19:00-20:15לחימה משולבתנוער

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

 

20:15-21:30

לחימה משולבת

בוגרים

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

18:30-19:45לחימה משולבתנוער – כיתות ז'-ח'

מגיעים בשעה 18:30 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

20:30 -19:15ג'יוג'יטסו ברזילאימתחילים

בהדרכת דודי בן זקן

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

19:30-20:15

קיק בוקס -שקים-כושר

אימון לנשים ונערות

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

18:30-19:45לחימה משולבתנוער – כיתות ז'-ח'

מגיעים בשעה 18:30 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

20:30 -19:15ג'יוג'יטסו ברזילאימתחילים

בהדרכת דודי בן זקן

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

19:15-20:30לחימה משולבתנוער מתקדמים
כיתות ט'-יא'

מגיעים בשעה 19:15 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

20:30-21:15ג'יוג'יטסו ברזילאימתקדמים

בהדרכת דודי בן זקן

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:15-20:30לחימה משולבתנוער מתקדמים
כיתות ט'-יא'

מגיעים בשעה 19:15 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

20:30-21:15ג'יוג'יטסו ברזילאימתקדמים

בהדרכת דודי בן זקן

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

 

20:00-21:30לחימה משולבתבוגרים

מגיעים בשעה 20:00 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

20:00-21:00

איגרוף קלאסי

נוער ובוגרים

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ

אזורי חן

20:30-21:30לחימה משולבתבוגרים

מגיעים בשעה 20:00 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

 

יום ראשון

15:30-16:45

לחימה משולבת

כיתות ד'-ו'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

16:45-17:30

ג'ימבו קיק

טרום אומנויות לחימה

גילאי 4-6

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:30-18:15

ג'ימבו קיק

מתקדמים וכיתות א'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

18:15-19:00

לחימה משולבת

כיתות ב-ג

מגיעים בשעה 17:45 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:00-19:45

לחימה משולבת

נוער – כיתות ז'-ח'

מגיעים בשעה 18:30 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:45-20:30

לחימה משולבת

נוער מתקדמים

כיתות ט'-יא'

מגיעים בשעה 19:15 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

20:30-21:30

לחימה משולבת

בוגרים

מגיעים בשעה 20:00 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

יום שני

16:45-17:30

ג'ימבו קיק

טרום אומנויות לחימה

גילאי 4-6

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

17:30-18:15

לחימה משולבת

כיתות: א-ג

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

17:30-18:15

לחימה משולבת

כיתות: א-ג

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

18:15-19:00

לחימה משולבת

נוער

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

19:45

ג'יוג'יטסו ברזילאי

מתחילים

בהדרכת עידו פריינטה

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

20:45

ג'יוג'יטסו ברזילאי

מתקדמים

בהדרכת עידו פריינטה

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

יום שלישי

17:00

ג'ימבו קיק

טרום אומנויות לחימה

גילאי 4-6

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:45

MMA

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

18:45

אגרוף תאילנדי

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:30

קיק בוקס

לנשים ולנערות מגיל 15 ומעלה

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:30

קיק בוקס

לנשים ולנערות מגיל 15 ומעלה

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

יום רביעי

15:30-16:45

לחימה משולבת

כיתות ד'-ו'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

16:45-17:30

ג'ימבו קיק

טרום אומנויות לחימה

גילאי 4-6

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

17:30-18:15

ג'ימבו קיק

מתקדמים וכיתות א'

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

18:15-19:00

לחימה משולבת

כיתות ב-ג

מגיעים בשעה 17:45 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:00-19:45

לחימה משולבת

נוער – כיתות ז'-ח'

מגיעים בשעה 18:30 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:45-20:30

לחימה משולבת

נוער מתקדמים'

כיתות ט'-יא'

מגיעים בשעה 19:15 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

20:30-21:30

לחימה משולבת

בוגרים

מגיעים בשעה 20:00 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

יום חמישי

16:45-17:30

ג'ימבו קיק

טרום אומנויות לחימה

גילאי 4-6

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

17:30-18:15

לחימה משולבת

כיתות: א-ג

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

18:15-19:00

לחימה משולבת

נוער

מיקום: תיכונט ברחוב שושנה פרסיץ
אזורי חן

19:45

ג'יוג'יטסו ברזילאי

מתחילים

בהדרכת עידו פריינטה

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

19:45-20:30

לחימה משולבת

נוער מתקדמים

כיתות ט'-יא'

מגיעים בשעה 19:15 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

20:30-21:30

לחימה משולבת

בוגרים

מגיעים בשעה 20:00 לחימום

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

יום שישי

09:15

קיק בוקס

לנשים ונערות מגיל 15

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

13:00-14:30

אגרוף תאילנדי

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

14:30-15:30

ג'יוג'יטסו ברזילאי

מיקום: רח' שטרית 10,

אצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף

טבלת פעילות was last modified: ספטמבר 18th, 2016 by franko